JOYFAX SERVER - FOIP KULLANILAN KODEKLER

Bir Kodek, analog sinyali, veri ağı üzerinden taşınabilmesi için dijital hale dönüştürür. Günümüzde aşağıdaki listede yer alan Kodekler kullanılmaktadır.

 • ITU G.711 - 64 Kbps, örnekleme tabanlı. Diğer adıyla alaw/ulaw
 • ITU G.722 - 48/56/64 Kbps
 • ITU G.723.1 - 5.3/6.3 Kbps, 30ms çerçeve büyüklüğü
 • ITU G.726 - 16/24/32/40 Kbps
 • ITU G.728 - 16 Kbps
 • ITU G.729 - 8 Kbps, 10ms çerçeve büyüklüğü
 • Speex - 2.15 to 44.2 Kbps
 • LPC10 - 2.5 Kbps
 • DoD CELP - 4.8 Kbps
 • GSM - 13 Kbps (full rate), 20ms çerçeve büyüklüğü (frame size)
 • iLBC - 15Kbps, 20ms frame size: 13.3 Kbps, 30ms çerçeve büyüklüğü